ប្រភេទទាំងអស់
ជាដំណោះស្រាយ

ទំព័រដើម> ជាដំណោះស្រាយ

ជាដំណោះស្រាយ

Shenzhen Fineup Industrial Co., Ltd. ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុង Shenzhen មានសាខា Zhengzhou សាខា Kashgar និងសាខា Khogoros ។
អតិថិជនរបស់យើងមានទីតាំងនៅអាស៊ីកណ្តាល មជ្ឈិមបូព៌ា អាមេរិកខាងត្បូង និងអឺរ៉ុបខាងកើត។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានគោលបំណងក្លាយជាក្រុមហ៊ុននាំចេញរថយន្តឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសចិន។