ប្រភេទទាំងអស់
ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ទំព័រដើម> ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

អាស័យ​ដ្ឋាន​:

E373, ជាន់ទី 3, Maritime Center Port Building, No.59 Linhai Avenue, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen

អ៊ី​ម៉ែ​ល​:

[អ៊ីមែលការពារ]

ទូរស័ព្ទ/ទូរសព្ទ៖

+ 86 13811787055
+ 852 57072199

អ្នកទំនាក់ទំនង។

យ៉ាកុប_ឡៅ

ទទួលបាននៅក្នុងការប៉ះ